Design, udvikle, professionel producent

Kultur

Forretningsfilosofi

Menneskeorienteret, "pragmatisk innovation, kvalitetsorienteret, standardiseret ledelse, kundetilfredshed."

Overhold det folk-orienterede princip

Regelmæssig gratis færdigheds- og kvalitetstræning for medarbejderne hvert år, giv gratis måltider til medarbejderne, giv gratis sovesale til medarbejderne, giv betalt orlov til ansatte og organiser teambuilding for medarbejderne.

Overhold pragmatisk innovation

Skab et produktudviklingsteam, der tør prøve, tør tænke og tør gøre, og hele tiden skabe nye produkter, der fører forrest på markedet og imødekommer kundernes behov.

Hold dig til det kvalitetsorienterede

Byg et produktionsteam og et kvalitetskontrolteam, der betragter produktkvalitet som virksomhedens liv.

Overhold den standardiserede ledelse

Overhold ISO9001-ledelsessystemet som model, og konstant forbedre arbejdsstandarder og -krav for at skabe førsteklasses håndværkere.

Overhold kundetilfredshed som mål

Holde sig til integriteten som vores kerneegenskaber, til kundernes behov for vores udøvelse, for at øge kundetilfredsheden for vores mål.